ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNA)

Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo w Instytucie Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Fizjologii i Biotechnologii Roślin Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin składania dokumentów: 16.09.2021