2 stanowiska lektora jężyka angielskiego

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska LEKTORA (język angielski) w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Wymagania konkursowe:

– Ukończenie studiów wyższych  i  posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka angielskiego;

– Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z języka angielskiego

– Biegła znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców

Kompetencje preferowane:

– Znajomość języka angielskiego medycznego

– Minimum roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć „Medical English”

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów dostępny na stronie: LINK

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do 17 września 2021  r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuromcd@umlub.pl