Asystent dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;

·         specjalizacja z zakresu chirurgii dziecięcej;

·         posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·         minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;

·         znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.old.uniwersytetradom.pl.