dydaktyczne / wykładowca

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Uczelnia zatrudni magistra/doktora na stanowisko wykładowcy informatyki/matematyki w roku akademickim 2021/2022 w języku polskim oraz angielskim. Zajęcia prowadzone będą z przedmiotów: statystyka matematyczna, opisowa, matematyka i technologia informatyczna.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kwestura@wshiu.pl