Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Ukończenie studiów wyższych – preferowany kierunek: informatyka. Znajomość zagadnień związanych z analizą danych biologicznych (sekwencjonowanie następnej generacji) i umiejętność programowania zadań w python, przetwarzania, analizy i wizualizacji danych w python. Projekt naukowy IDUB PostDocPW, w którym będzie pracował stażysta podoktorski oraz stowarzyszony doktorant ze Szkoly Doktorskiej Politechniki Warszawskiej wpłynie w pozytywny sposób na dalszy rozwój Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej na Wydziale MINI. Poszukiwany kandydat wniesie do zespołu wiedzę na temat uczenia głębokiego w zastosowaniu do danych biologicznych i z sekwencjonowania następnej generacji. Utworzenie nowego stanowiska badawczego i intensywna wymiana wiedzy i umiejętności z istniejącą w Laboratorium ekspertyzą związaną z biofizycznymi modelami polimerowymi oraz genomiką obliczeniową i bioinformatyką, spowoduje przyspieszenie prac nad głębszym zrozumieniem związku między sekwencją, strukturą i funkcją DNA w komórkach ludzkich z rozdzielczością pojedynczych tkanek.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75 (Gmach Matematyki pok. 17), 00-662 Warszawa, sekretariat@mini.pw.edu.pl.

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Matematyki-i-Nauk-Informacyjnych35

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@mini.pw.edu.pl