Profesor (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

–  posiadanie stopnia naukowego profesora lub doktora  habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

–  doświadczenie w promotorstwie prac inżynierskich i magisterskich,

–  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego,

–  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.