Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja

Wydział Studiów Stosowanych
Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

W związku z dynamicznym rozwojem Uczelni poszukujemy adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Oferty prosimy składać za pośrednictwem strony: https://www.dsw.edu.pl/poznaj-dsw/o-uczelni/oferty-pracy

OCZEKUJEMY:
– osoby posiadającej minimum stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
doświadczenia w pracy badawczo-dydaktycznej;
– wiedzy z co najmniej jednego z wymienionych zakresów: baz danych, systemów operacyjnych i informatycznych, programowania w języku C++, programowania w języku Python, grafiki komputerowej;
– gotowości do prowadzenia zajęć w formie bezpośredniej;
– mile widziany udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
WYMAGANE DOKUMENTY:
– CV;
– kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji;
– oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Dolnośląska Szkoła Wyższa będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 20 ust. 1 pkt 1-3 i art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
OFERUJEMY:
– pracę na pełny etat;
– stabilne zatrudnienie;
– możliwość rozwoju naukowego i zawodowego;
– możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.