adiunkt badawczy

Centrum Archeologii Śródziemnmorskiej
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: brak
  • Dziedzina nauki: archeologia

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa
w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478
ze zmianami), a ponadto wymagane jest:

1.     posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie  archeologia;

2.      co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań archeologicznych na stanowiskach osadniczych z okresu rzymskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów fortyfikacji;

3.      co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami dokumentacyjnymi z wykorzystaniem metod z zakresu archeologii cyfrowej (np. fotogrametria, tachimetria, GIS)

4.     szeroka znajomość problematyki związanej z prowincjami oraz armią rzymską

Określenie podstawowych obowiązków:

Prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich oraz publikacja ich wyników
Realizacja innych zadań zleconych przez kierownika Zakładu Studiów Środkowowschodnich   CAŚ UW.
Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora CAŚ UW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na j.k.szczepkowska@uw.edu.pl