Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Od kandydata oczekuje się posiadania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektronika lub pokrewnej. Oczekiwana jest znajomość następujących zagadnień: podstawowe układy elektroniczne analogowe i cyfrowe,  język C lub C++,  programowalne układy logiczne, systemy wbudowane i używane w nich systemy operacyjne (nie jest wymagana wszystkich podanych zagadnień lecz im więcej, tym lepiej).

Zatrudniony kandydat będzie prowadzić zajęcia związane z tymi zagadnieniami w języku angielskim. Dlatego wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane są predyspozycje do nauczania i doświadczenie w tym zakresie. Zatrudniony kandydat będzie zaangażowany w działalność naukowo-badawczą prowadzoną w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych. Dlatego wskazane jest, aby posiadane kompetencje były potwierdzone dorobkiem publikacyjnym, działalnością wynalazczą, uczestnictwem w projektach lub  doświadczeniem zawodowym. Oczekiwana jest gotowość uczenia się i rozwijania kwalifikacji.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.. 217, 00-665 Warszawa, tel. (+48 22) 234-77-44, z dopiskiem: „Asystent 2  (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Układów i Systemów Elektronicznych”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.03.2022

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych, tel. (+48 22) 234-7717, e-mail wojciech.zabolotny@pw.edu.pl.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych66