asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

szczegóły w załączniku