asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

 (umowa o pracę od dnia 01.10.2022 roku, pierwszy etat)

      na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie