1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Wydział Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

(1)   Ukończone jednolite studia magisterskie w dyscyplinie psychologia.

(2)   Publikacyjne i badawcze osiągnięcia w zakresie psychologii zdrowia i neuropsychologii (publikacje naukowe, organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych).

(3)   Udokumentowany udział we współpracy międzynarodowej (wymiany naukowe, projekty badawcze).

(4)   Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w kształceniu studentów psychologii.

(5)   Udokumentowane kwalifikacje w zakresie psychologii zdrowia i neuropsychologii (szkolenia, kursy, warsztaty).

(6)   Udokumentowane doświadczenie w rehabilitacji/terapii neuropsychologicznej

(7)   Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.maliszewska@ukw.edu.pl