asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: technologia wody i ścieków).

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od 1 października 2022 r.

Zadania i rola w zespole:

·        Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim) z zakresu:

– Technologia Wody i Ścieków;

– Projektowanie Oczyszczalni Ścieków.

·        Prowadzenie badań terenowych w zakresie:

– jakości środowiska;

– kontroli efektywności pracy oczyszczalni ścieków.

·        Prowadzenie badań naukowych oraz analiz teoretycznych z zakresu:

– procesów oczyszczania wód i ścieków;

– konwencjonalnych i wysokosprawnych technologii oczyszczania wód i ścieków;

– jakości i zagospodarowania odcieków pofermentacyjnych;

– fermentacji metanowej.

·        Udział w seminariach i konferencjach naukowo-technicznych, publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych.

·        Organizacja seminariów naukowo-technicznych oraz konferencji naukowych.

·        Organizacja wydarzeń związanych z popularyzacją nauki.

 

Szczegóły oferty pod linkiem:

http://praca.pg.edu.pl/jobs/m/2907/pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kczer@pg.edu.pl