asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

MIASTO: Kielce

STANOWISKO: asystent/adiunkt badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse

DATA OGŁOSZENIA: 6.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.09.2022 r.

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy

SŁOWA KLUCZOWE: nauki ekonomiczne; nauki o zarządzaniu

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien legitymować się:

–          wykształceniem wyższym ekonomicznym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse,  

–          dyplomem magistra (asystent) lub stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu (adiunkt),

–          liczącym się dorobkiem naukowym i dydaktycznym,

–          doświadczeniem w prowadzeniu, przez okres co najmniej dwóch semestrów, przedmiotów zbliżonych do: marketing, podstawy zarządzania, zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie strategiczne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi,

–          biegłą znajomość języka polskiego,

–          komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

 

Wymagane dokumenty:

–          podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–          kwestionariusz osobowy,

–          życiorys (CV),

–          odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego magistra i stopnia naukowego doktora,

–          autoreferat zawierający informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz osiągnięciach w zakresie kształcenia kadr,

–          oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki