ADIUNKT

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.