asystent

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– specjalista z zakresu nauk ekonomicznych lub informatyki;

– predyspozycje do pracy naukowej;

– przygotowanie do prowadzenia wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.