asystent w grupie pracowników dydaktycznych – IRiIM

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 2 etaty

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

w dyscyplinie naukowej: automatyka, elektronika i elektrotechnika

w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej.

Termin składania dokumentów: 02.09.2022 r.

Szczegóły w załączniku.

Link do Zasad polityki kadrowej Politechniki Poznańskiej oraz wymaganych załączników:

https://bip.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/zarzadzenie_nr_66_-_2020_-_zalacznik_0.pdf

Załączniki