Adiunkt badawczy typu post-doc

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie: 10 000,00 brutto brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

1.       Uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ówcześnie zootechnika), weterynaria lub innej,  nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

2.       Spełnia formalne wymagania określone przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc, tj:

           a)             uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,

           b)            stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;

           c)             w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;

           d)            w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

3.       Dodatkowe szczegółowe wymagania:

a)       zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu i chęć wzięcia w nim udziału,

b)      bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów,

c)       umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej),

d)      umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy,

e)       praktyczna znajomość programów bioinformatycznych do wielkoskalowej analizy genomów i umiejętność przeprowadzenia wielkoskalowej analizy bioinformatycznej,

f)       znajomość technik z zakresu biologii molekularnej i genomiki,

g)      osiągnięcia w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

Załączniki