Instruktor

Akademia Muzyczna Bydgoszcz
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

1. Spełnienie warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

2. Dyplom magisterski na kierunku Jazz i muzyka estradowa, specjalność: Instrumentalistyka jazzowa (puzon).

3. Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek dydaktyczny – minimum 2 lata pracy dydaktycznej.

4. Udokumentowana praca zawodowa uwzględniająca dorobek artystyczny – minimum 2 lata pracy estradowej.

5. Złożą oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy dla kandydata, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie B2 – wymóg wyłącznie dla obcokrajowców.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amfn.pl