asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
 • posiadania stopnia naukowego doktora inżyniera lub doktora w dziedzinie nauk fizycznych;
 • profilu zawodowego wiążącego się ze kierunkami naukowymi Zakładu Inżynierii Fotonicznej;
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Optics and photonics applications, Optomechatronics, Optomechatronika, Optyka instrumentalna, w językach: polskim i angielskim, w tym ćwiczeń projektowych i sesji laboratoryjnych w obu językach;
 • gotowości do prowadzenia konsultacji, prac przejściowych, prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, w języku polskim i angielskim;
 • prowadzenia prac badawczych w zakresie rozwoju optycznych metod badań, projektowania układów optomechatronicznych i zastosowania urządzeń optoelektronicznych i fotonicznych  w optycznych metodach pomiarowych i wizualizacyjnych;
 • organizacji i prowadzenia powierzonych zadań z zakresu organizacji i usprawniania procesu dydaktycznego;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • łatwości w kontaktach ze słuchaczami;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego oraz angielskiego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. tel.: +48 22 234 8589, +48 22 234 8338.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni.