asystent badawcz – dydaktyczny

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

●        stopień naukowy doktora, w zakresie dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo lub architektura i urbanistyka, specjalność architektura krajobrazu;

●        udokumentowany dorobek naukowo-twórczy z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu; publikacje naukowe;

●        udokumentowany udział w konferencjach naukowych lub grantach;

●        minimum 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej; prowadzenie zajęć z zakresu projektowania architektury krajobrazu;

●        doświadczenie w organizacji seminariów naukowych, warsztatów projektowych, debat, wystaw;

●        doświadczenie we współpracy z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami bądź fundacjami

●        doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku projektanta, bądź asystenta projektanta w zakresie architektury krajobrazu – co najmniej jedna realizacja w dużej skali (np. park, zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego, tereny rekreacyjne);

●        doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu architektury krajobrazu;

●        dodatkowym atutem będzie działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych, udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych;

●        dobra znajomość języka angielskiego;

●        umiejętność obsługi programów komputerowych, co najmniej: Pakiet MS Office/Google, Auto CAD, Adobe Photoshop, Canva;

●        umiejętność projektowania graficznego i rysunku odręcznego;

●        nienaganna postawa etyczno-moralna;

●        umiejętność pracy w zespole;

●        predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej;

●        dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.samociuk@up.lublin.pl