2 etaty na stanowisku adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 6300zł/mc plus bonus projektowy zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.
Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora informatyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikacjami.

Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Załączniki