Asystent/wykładowca- Psychiatria

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko
Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub
badawczo-dydaktycznych w specjalności psychiatria

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu
Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 15.09.2022 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w
specjalności psychiatria