Asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

konkurs na stanowisko asystenta – zatrudnienie w wymiarze 1 / 2 etatu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@ump.edu.pl