Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • nauki leśne

Opis stanowiska

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 października 2022 r. – 07 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, dr hab. inż. Piotr Boruszewski, prof. SGGW, tel. (22) 5938528, e-mail: piotr_boruszewski@sggw.edu.pl.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w okresie od dnia 24 października 2022 r. do dnia 07 listopada 2022 roku do godziny 11:00 (decyduje data wpływu dokumentów) w Sekretariacie Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, pok. 2/14B.

Załączniki