1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:

− stopień magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria lądowa i transport,

− dobra znajomość programów numerycznych do wspomagania prac inżynierskich i biurowych,

− umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej,

− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Kryteria dodatkowe:

−  komunikatywny język angielski lub niemiecki,

−  dyspozycyjność czasowa,

–  umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

–  kreatywność w rozwiązywaniu problemów naukowych i technicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wbaiis.pbs.edu.pl.