Profesor uczelni – administracja

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Miejsce: Starogard Gdański
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • udział w egzaminach końcowych studentów,
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

Wymagania wobec kandydata:

 • gotowość do podjęcia współpracy na 1 etacie
 • tytuł profesora,
 • znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (w tym we właściwej dyscyplinie).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe miesięczne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys naukowy,
 • dyplomy i świadectwa potwierdzające zdobyte kwalifikacje naukowe.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać za pośrednictwem formularza aplikacyjnego:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e663d9c4cc634bc1a1fa9ebd08a36948

Dołączając klauzulę zgody RODO:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański,  NIP: 5921968213, REGON: 192488165 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.