Adiunkt

Wydziała Medyczno-Społeczny
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Forma zatrudnienia: cześć etatu
Dziedzina nauki: Nauki i zdrowiu – optomertia 
W związku z dynamicznym rozwojem Mazowieckiej Uczelni Medycznej  w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko: Adiunkta  na kierunku: Optometria 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata:

·       stopień naukowy doktora 

·       tytuł zawodowy magistra 

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej na rzecz uczelni;

·       dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi.

·       gotowość do prowadzenia badań naukowych, upowszechniania ich wyników w formie publikacji naukowych 

·       kreatywność w wykonywanej pracy badawczej i dydaktycznej, entuzjazm, empatia 

·       gotowość do rozpoczęcia pracy od połowy listopada 2022 roku.

Lista wymaganych dokumentów:

·       curriculum vitae z opisem doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;

·       wykaz osiągnięć naukowych : artykuły naukowe, , wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych,.

·       krótki  opis   wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 5 lat;

·       kopie dyplomów doktorskiego i magisterskiego;

·        docelowo deklaracja wskazania Mazowieckiej Uczelni Medycznej  w Warszawie jako podstawowego miejsca zatrudnienia. Nie jest to konieczne w początkowym etapie 

Oferujemy:

·       umowę o pracę;

·       dobre relacje w zespole i przyjazną atmosferę pracy;

·       wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań;

·       wzrost wynagrodzenia w miarę uzyskiwanych osiągnięć naukowych;

·       wsparcie rozwoju zawodowego poprzez udział w organizowanych przez uczelnię  konferencjach i szkoleniach;

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wraz z informacją o oczekiwanej wysokości wynagrodzenia miesięcznego wyrażonego w kwocie netto, na adres: praca@mum.edu.pl .

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecką Uczelnię Medyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko adiunkta na kierunku optometria.”
Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@mum.edu.pl
Oferta wygasa: 30 listopada 2022 | Ogłoszenie dodano: 21 października 2022