asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Zakładzie Anatomii Porównawczej, Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały stopień naukowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego z zakresu nauk biologicznych. Poszukiwana jest osoba posiadająca dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w czasopismach z bazy Web of Science, o zainteresowaniach badawczych dotyczących zoologii kręgowców, w szczególności zagadnień związanych z ekologią lub ewolucją tej grupy zwierząt. Potencjalny kandydat powinien mieć doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim z zoologii kręgowców, histologii, anatomii porównawczej kręgowców, lub prowadzenia zajęć terenowych z zakresu zoologii kręgowców lub monitoringu kręgowców. Przewidziany okres zatrudnienia: 24 miesiące. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod wyżej podanym odnośnikiem.

Załączniki