1 asystent

Elektryczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Elektryczny

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Elektrotechnika

DATA OGŁOSZENIA: 31.10.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.12.2022

DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW: 09.12.2022

LINK DO STRONY: http://bip.umg.edu.pl/praca, https://bip.umg.edu.pl/praca/14278,

SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej, ze stopniem naukowym doktora w dziedzinie  umożliwiającej dalszy rozwój w specjalnościach związanych z elektrotechniką, energetyką lub elektroniką.
Preferowane będą osoby z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
           

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018 poz. 1668)  oraz w Statucie UMG.   

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.    podanie do JM Rektora,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    odpis dyplomu doktorskiego,

5.    oświadczenie o podjęciu pracy na pełnym etacie w UMG, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego UMG w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256 A, C-257 tel. (58) 55 86 681.

Załączniki