Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych powinien cechować się odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem w pracy dydaktycznej popartej praktycznymi kompetencjami pochodzącymi z realizacji/kierowania pracami badawczo – rozwojowymi. Ponadto Kandydat powinien posiadać umiejętność organizacji pracy realizowanej indywidualnie oraz współpracy w grupie. W szczególności oczekuje się potwierdzenia doświadczenia dydaktycznego w zakresie takich zagadnień jak: eksploatacja maszyn i sprzętu (w szczególności wojskowych maszyn inżynieryjnych), kształtowania konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania CAD 3D, wykorzystania układów hydrauliki siłowej, elementarnej wiedzy w zakresie napędów płynowych, problemów związanych z kierowalnością ciężkich maszyn inżynieryjnych, wykorzystania nowoczesnych narzędzi symulacyjnych do analizy dynamiki maszyn oraz kinematyki i konstrukcji osprzętów roboczych maszyn inżynieryjnych. Oczekuje się, że wiedza ta wsparta będzie doświadczeniami praktycznymi wyniesionymi z realizacji prac badawczych i badawczo – rozwojowych. Dodatkowo oczekuje się wykazania doświadczenia w zakresie umiejętności pozyskiwania funduszy na potrzeby rozwoju bazy dydaktycznej.

Numer ref. stanowiska: 2023-WIM-Ad-001

Załączniki