Badacz w projekcje

hr@swps.edu.pl
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Nazwa projektu:

Dealing with a resurgent China (DWARC)

Opis:

DWARC (Dealing with a resurgent China) to 3-letni projekt badawczy grupy 9 prestiżowych think tanków i uczelni z 7 państw unijnych, w ramach programu Horizon Europe. W projekcie DWARC, Uniwersytet SWPS jest odpowiedzialny za badania sektora kultury w Pakiecie Roboczym 2 – „Społeczeństwo i kultura”. Głównym celem badań chińskiego sektora kultury oraz najnowszych chińskich wytworów literackich, teatralnych, filmowych i wizualnych jest próba określenia różnic pomiędzy dyskursem oficjalnym, a głosami artystek i artystów oraz opisanie ważnych tropów i tematów społecznych, które mogą nie być włączane do dyskursu oficjalnego.

Miejsce pracy: Warszawa
Instytut Nauk Humanistycznych, Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej

Liczba stanowisk: 1
 
Opis stanowiska:

 • Aktywny udział w zbieraniu danych – chińskie produkcje kulturalne
 • Analiza i interpretacja zebranych danych – analiza dyskursu/analiza tropów i tematów w produkcjach kulturalnych
 • Udział w przygotowaniu raportów rozpowszechnienia wyników uzyskanych w ramach pakietu roboczego 2: „Społeczeństwo i kultura”, w tym publikacji naukowych i briefów politycznych
 • Udział w produkcji webinarów, podcastów oraz działaniach w mediach społecznościowych popularyzujących wyniki badań w ramach pakietu roboczego 2
 • Udział w spotkaniach członków pakietu roboczego 2 oraz konsorcjum projektowego tak, gdzie będzie to konieczne: osobiście i online

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, filmoznawstwo, teatrologia, sinologia, studia azjatyckie lub pokrewne
 • Wysokie kompetencje w jednym z obszarów wiedzy o współczesnych Chinach: film, sztuki wizualne, sztuki performatywne
 • Płynna znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1
 • Dobra orientacja w problematyce kulturalnej i społecznej Chin współczesnych
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu na okres 18 miesięcy
 • Wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3900-4300 zł brutto
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów

 

Dodatkowe informacje

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe: publikacje poświęcone Chinom w aspekcie kulturalnym i społecznym w wysokopunktowanych periodykach naukowych oraz w publikacjach książkowych; udział w badaniach naukowych poświęconym Chinom; udział w ważnych, międzynarodowych konferencjach naukowych – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje naukowo-eksperckie: płynna znajomość języka chińskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2. Dobra orientacja w problematyce kulturalnej i społecznej Chin współczesnych. Wysokie kompetencje w jednym z obszarów wiedzy o współczesnych Chinach: film, sztuki wizualne, sztuki sceniczne – 40% oceny końcowej
 • Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym: przygotowanie do asystowania w prowadzeniu badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, umiejętność opracowywania wyników badań i pisania raportów, udokumentowane doświadczenie eksperckie – 20% oceny końcowej

Termin nadsyłania aplikacji: 31.01.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.02.2023

Termin rozpoczęcia pracy: luty 2023

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające w szczególności:
  – informacje o prowadzonych badaniach i publikacjach
  – listę nagród za osiągnięcia naukowe
  – opis umiejętności i kompetencji do realizacji zadań projektowych
  – skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
   

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Marcin Jacoby, profesor Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Mirosław Filiciak, profesor Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
 • prof. dr hab. Dorota Ilczuk – Członkini komisji
 • Natalia Bińkowska – Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji
   

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Link do Regulaminu konkursowego znajduje się tutaj.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem nbinkowska@swps.edu.pl