1 stanowisko adiunkt

Instytut Informatyki Stosowanej
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Miejsce: Elbląg
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:
1.         Posiadanie:
– co najmniej tytułu doktora lub doktora inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych (poprzednia klasyfikacja dyscyplin), oraz – osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych.

2.         Wymagana wiedza z zakresu: programowanie, sztuczna inteligencja.
3.         Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
4.         Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
5.         Preferowani będą kandydaci, dla których Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Więcej informacji na stronie: https://ans-elblag.pl/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-instytucie-informatyki-stosowanej-2023.html

Załączniki