adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w gr. dydaktycznej 1 etat w:

w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1)   prowadzenie zajęć seminaryjnych i klinicznych zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć Zakładu;

2)   przygotowywanie zaktualizowanego materiału pomocniczego niezbędnego do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć, w tym konspektów zajęć;

3)   realizacja konsultacji ze studentami zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć Zakładu;

4)   utrzymywanie zdalnego kontaktu ze studentami za pomocą mediów elektronicznych odnośnie prowadzonego w Zakładzie procesu dydaktycznego;

5)   przygotowywanie materiału pytaniowego do zaliczeń ustnych i pisemnych (zaliczenia zajęć, egzaminy) stosownie do zapotrzebowania wynikającego z bieżącej działalności dydaktycznej Zakładu;

6)   udział w wykonaniu i ocenie zaliczeń ustnych i pisemnych (zaliczenia zajęć, egzaminy) stosownie do zapotrzebowania wynikającego z bieżącej działalności dydaktycznej Zakładu;

7)   prowadzenie bieżącej dokumentacji związanej z realizacją zajęć i zaliczeń dydaktycznych;

8)   realizacja bieżących zleceń przełożonych wynikających z realizacji procesu dydaktycznego;

9)   udział w planowaniu i nadzorze nad prawidłową realizacją procesu dydaktycznego,
w zakresie wyznaczonym przez przełożonego;

10)    podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe na kierunku lekarskim, tytuł lekarza;

2)  doświadczenie w wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, przez okres nie krótszy niż 4

lata;

3)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

4) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – język angielski na poziomie C1;

5) znajomość MS Office.

szczegóły ogłoszenia:

https://bip.umed.pl/sitepages/Nauczyciele-Akademiccy-Szczegoly.aspx?idElement=240