Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

WYMAGANIA PODSTAWOWE:
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinach tj. automatyka, elektronika,
elektrotechnika i technologie kosmiczne; informatyka techniczna i telekomunikacja lub
pokrewnej
• umiejętność pracy zespołowej w zakresie badań naukowych
• dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację
ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowotechnicznych
• bardzo dobra znajomość j. polskiego

WYMAGANIA DODATKOWE:
• doświadczenie w pracy dydaktycznej i badawczej

WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
• odpis dyplomu doktora nauk technicznych
• informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
Mailowo na adres: hr.weia@pg.edu.pl
W tytule maila należy wpisać adiunkt KMiSI

Załączniki