Asystent-psychiatria

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych  w specjalności   psychiatria.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 22 marca 2023 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w specjalności  psychiatria

 

Załączniki