wykładowca akademicki

  • Miejsce: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Opole, Rzeszów, Zielona Góra, on-line (z dowolnego miejsca)
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU MŁODZIEŻOWEGO

najstarszego Uniwersytetu kształcącego młodzież w wieku 15-19 lat

ogłasza rekrutację na stanowisko: WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO

 

1. Wymiar czasu pracy: 4 lub 8 godzin w miesiącu (jedna lub dwie soboty od godziny 10.00-14.00)

2. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa dzieło, umowa zlecenie, faktura

3. Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony.

4. Podstawowe miejsce pracy: NIE

KRYTERIA

Oferty mogą zgłaszać osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadanie tytułu zawodowego w obszarze nauk medycznych

2. dorobek publikacyjny lub zawodowe doświadczenie praktyczne w obszarze nauk medycznych

3. motywacja i predyspozycje do pracy dydaktycznej.