assistant professor in a group of academic workers

Faculty of Energy and Fuels
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Miejsce: Cracow
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

details attached

Załączniki