Kierownik – nauczyciel akademicki

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownik – nauczyciel akademicki

w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 – 43/2023

Załączniki