wykładowca

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

     INSTYTUCJA:   Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO:    Zielona Góra

STANOWISKO: wykładowca w grupie dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA:   informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewna

DATA OGŁOSZENIA: 8-05-2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9-06-2023

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie procesów, eksploracja danych, uczenie maszynowe, programowanie

OPIS: Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na kierunkach Informatyka
i Biznes Elektroniczny w formie ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych oraz projektów. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie konspektów, instrukcji i innej dokumentacji dla studentów. Opieka nad utrzymaniem stanowisk laboratoryjnych i ich modernizacja. Prowadzenie badań naukowych współtowarzyszącym działalności dydaktycznej           

UWAGI: Zgłoszenia wraz z dokumentacją zawierającą:

1.  Podanie adresowane do JM Rektora UZ,

2.  CV i kwestionariusz osobowy,

3.  Autoreferat zawierający:

     – działalność dydaktyczną

     – działalność organizacyjną;

     – zakres badawczy i osiągnięcia, np. udział w projektach, publikacje

4.  Kserokopię nadania stopnia magistra inżyniera lub doktora nauk inżynieryjno-
technicznych

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Oferty należy składać osobiście lub listownie w Sekretariacie Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych. Budynek A-2, pokój 427

ul. Prof. Z. Szafrana 2.

65-516 Zielona Góra

lub elektronicznie: sekretariat@issi.uz.zgora.pl