1 stanowisko adiunkt

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Adiunkt za stopniem naukowym doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu lub nauki o zarządzaniu i jakości w KIZiJ

Kandydaci powinni posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów dotyczących różnych aspektów zarządzania jakością takich jak m.in. TQM, Lean Management, Six Sigma, Systemy zarządzania jakością i inne normatywne systemy zarządzania, Doskonałość biznesowa, Statystyczne sterowanie procesami, Jakość wyrobów i usług, Zarządzanie projektami, Zarządzanie innowacjami.

Kandydaci powinni posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji (artykuły w czasopismach naukowych, monografie, podręczniki) krajowych i międzynarodowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Zadania:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w j. pol. i angielskim
 • Prowadzenie prac badawczych i aktywność publikacyjna o zasięgu międzynarodowym
 • Prace organizacyjne na rzecz katedry

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (i jakości)
 • Kandydat powinien posiadać wiedzę i umiejętności, a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów dotyczących zarządzania jakością.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dokumenty:

 • Podanie do prorektora ds nauki Politechniki Gdańskiej
 • CV z pełną listą publikacji i pełny tekst (lub link do tekstu) trzech najważniejszych
 •  Zwięzły opis programu badawczego na najbliższych kilka lat
 • Odpisy dyplomu ukończonych studiów wyższych oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
 • Oświadczenie, że Politechnika Gdańska będzie podstawowym miejscem pracy

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub elektronicznie na adres:

aleksandra.czarnecka@zie.pg.edu.pl