5 stanowisk Instruktora w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
  • Miejsce: Biała Podlaska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Warunki konkursu:

Tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
Biegła znajomość języka polskiego
Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pielęgniarki w szpitalu lub innej placówce medycznej
Ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu pielęgniarstwa
Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  jako podstawowym miejscu pracy.
 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe  i dodatkowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 t.j)*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

 

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni:

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97 – Kancelaria,          w zaklejonej kopercie A4 z napisem „Konkurs nr ZPG 1/2023” lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl w tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr ZPG 1/2023” w terminie do 12.06.2023 r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu  czerwcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

Załączniki