Asysten- medycyna ratunkowa

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko
Asystent/Wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole

w terminie do dnia: 08 czerwca 2023

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w specjalności medycyna ratunkowa

Załączniki