asystent (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Asystent będzie zaangażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie zaangażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka.                     

Od kandydatów wymagane jest:

  • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dziedzinie informatyka,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego,
  • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Sztucznej Inteligencji,
  • znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i Python, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość systemu operacyjnego Linux i Windows, znajomość platformy OpenStack,
  • umiejętność prowadzenia prac inżynierskich,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 15-19, pok. 204, telefon 22(234 1381).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.07.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki.