1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

 

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO -DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

 

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 15.05.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15.08.2023

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 31.08.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–   zatrudnienie w Katedrze Systemów Informacyjnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości 
     Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–   zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
     w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–   dyplom doktora uzyskany na kierunkach związanych z  dyscypliną informatyka,

–    znajomość problematyki dot. technologii mobilnych i internetowych lub inżynierii oprogramowania
      i projektowania systemów informatycznych,  

 –   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–    predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–   CV,

–   kserokopia posiadanych dyplomów,

–   ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych,

–   w przypadku obcokrajowców certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie co
    najmniej B1.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

– w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87,
81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia
o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny.

Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.