adiunkt (badawczy)

  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki fizyczne

Opis stanowiska

OTWARCIE KONKURSU 18.05.2023 r.

Praca w ramach projektu „Open cavities for quantum emitters in the visible spectral range” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem projektu jest opracowanie strojonych mikrownęk fotonicznych o małej objętości modowej dla emiterów pojedynczych fotonów w zakresie światła widzialnego.

W dalszej kolejności planowane będzie zrozumienie podstawowych własności fizycznych tych emiterów, ich funkcjonalizacja poprzez sprzężenie z otwartą mikrownęką i analiza przydatności takiego systemu pod kątem implementacji w technologiach kwantowych.    

Kandydat(/Kandydatka) będzie pracować w kompleksie nowocześnie wyposażonych laboratoriów, zarówno optycznych, należących do Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii (LUMS) zlokalizowanych w budynku Wydziału Fizyki, jak i w laboratoriach typu cleanroom Wydziału Fizyki zlokalizowanych w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

 

COMPETITION OPENING DATE MAY 18, 2023

Full-time position based on a contract of employment in the project „Open cavities for quantum emitters in the visible spectral range” financed by the Polish National Agency for Academic Exchange. The main task includes developing emitters based on two-dimensional materials, defect centers, and quantum dots and an open cavity platform for these emitters operating in the visible spectral range.

We aim to understand the fundamental physical properties of the emitters, their functionalization via cavity coupling, and subsequent coherent-nonlinear spectroscopic analysis of the suitability of such a system for implementation in the emerging quantum technologies.

 

The candidate will work in a recently constructed complex of well-equipped laboratories. Optical experiments will be carried out mainly in the Laboratory of Ultrafast Magnetospectroscopy (LUMS) localized in the main Physics Department building, while cleanroom processing will take place in the newly established cleanrooms in the Centre of New Technologies of the University of Warsaw, located just next to the main Physics Department building.

 

 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

Załączniki