profesor uczelni

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Od kandydatów wymagane jest: posiadanie stopnia naukowego doktora, mile widziany stopień doktora habilitowanego, dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, profil naukowy wiążący się z kierunkiem Automatyka i Robotyka, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Ponadto oczekuje się, że kandydat: posiada umiejętności w zakresie projektowania, sterowania i programowania układów automatyki i robotyki, optymalizacji; będzie publikował artykuły w czasopismach z zakresu automatyki i robotyki; będzie prowadzić wybrane zajęcia dydaktyczne w obszarze: inżynierii procesów przemysłowych, elementów wykonawczych i urządzeń pomiarowych automatyki i robotyki, podstaw programowania, podstaw automatyki, teorii sterowania, modelowania procesów, przetwarzania sygnałów; będzie prowadzić prace magisterskie i inżynierskie w zakresie automatyki i robotyki.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechatroniki, ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. (22) 234 84 56.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.