: adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk społecznych
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Konkurs WGSR_K3_2023  na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej.

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku.

Załączniki