asystent w grupie dydaktycznej

Wydział Lekarsko – Stomatologiczny, Katedra i Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Oferta pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego, zakres obowiązków obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku lekarsko – dentystycznego w języku polskim i angielskim.

Załączniki