Profesor badawczo-dydaktyczny

  • Miejsce: Gdańsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Molekularnych i Komórkowych Podstaw Strategii Nutraceutycznych Katedry Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii.

Szczegóły w pliku pdf.

Załączniki